Privatumo politika

TŪB ROZBUD Łapińscy sp.j. PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi mūsų interneto svetaine, Jūs patikite mums savo duomenis. Mes suprantame mums tenkančią didelę atsakomybę, rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu ir užtikriname Jums galimybę visiškai juos valdyti. Užtikriname, jog laikomės įstatymų nustatytų reikalavimų duomenų apsaugai ir saugumui.

Iš šios Privatumo politikos sužinosite, kokius duomenis mes renkame ir kokiu tikslu, kaip galite juos patikslinti, eksportuoti, pašalinti ir tvarkyti.

Šia Privatumo politika yra įgyvendinama ROZBUD Łapińscy sp.j. informacinė politika, taikoma skirta svetainės https://plytywarstowerozbud.pl („Svetainė“) interneto puslapių Naudotojų atžvilgiu visais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos aspektais.

Mūsų svetainėje naudojama Google Ads ir Google Analytics reklamavimo programa, o kaip jos dalis – konversijų stebėjimas ir duomenų rinkimas, kaip reklamos funkcijų dalis (pakartotinė rinkodara naudojant Google Analytics, reklamos ataskaitų teikimo funkcijos, pvz., demografinių duomenų ir pomėgių ataskaitos, DoubleClick Campaign Manager ataskaitos , „DoubleClick Bid Manager“ ir peržiūrų „Google“ vaizdinės reklamos tinkle ataskaitas). Susijęs duomenų tvarkymas grindžiamas 2008 m. 6 sek. 1 lit. f GDPR (teisėtas interesas). Daugiau ir daugiau informacijos apie tai rasite 3 skyriuje.

 1. ASMENS DUOMENYS

1.1. Mes tvarkome Svetainės Naudotojų duomenis, kurie pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau: „Bendrasis reglamentas“ arba „BDAR“) yra laikomi asmens duomenimis.

1.2. Svetainės Naudotojų asmens duomenų administratorius yra Svetainės savininkas ir operatorius – įmonė ROZBUD Łapińscy sp.j., kurios buveinės adresas: ul. Rajgrodzka 128, 16-300 Augustów (Lenkija), mokesčių mokėtojo kodas (NIP): 8461612811, įmonės kodas (REGON): 200132126, įrašyta į Nacionalinio teismo registro Verslo subjektų registrą numeriu KRS 0000274567.

1.3. Su administratoriumi galima susisiekti raštu – tradiciniu paštu adresu: ul. Rajgrodzka 128, 16-300 Augustów (Lenkija) arba el. pašto adresu: rozbud@rozbud.eu.

1.4. Administratorius yra paskyręs duomenų apsaugos inspektorių, su kuriuo galima susisiekti raštu – tradiciniu paštu adresu: ul. Rajgrodzka 128, 16-300 Augustów (Lenkija) arba el. pašto adresu: rozbud@rozbud.eu.

1.5. Mes tvarkome Svetainės naudotojų pateiktus duomenis tokiu tikslui ir tiek, kiek reikia Svetainei tinkamai veikti ir teikti tokią naudą bei rezultatus, kuriuos numato Svetainės veikimo apimtis, pavyzdžiui, atsakymams į pasiūlymų užklausas rengti.

1.6. Svetainės Naudotojų vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai ar el. pašto adresai nebus išsaugomi, nebent Svetainės Naudotojas juos savanoriškai pateiks, pavyzdžiui, naujienlaiškyje, kreipimesi dėl darbo ar mums adresuotoje užklausoje.

1.7. Mes taip pat tvarkome statistinio pobūdžio Svetainės Naudotojų duomenis, kad sužinotume, kaip Naudotojai naudojasi Svetaine, ir galėtume tobulinti jos veikimą.

1.8. Mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų ar asmens duomenų, susijusių su teismo nuosprendžiais ir teisės pažeidimais ar susijusiomis saugumo priemonėmis.

1.9. Kitais tikslais, nei nurodyta ankstesniuose sakiniuose (pvz., paslaugų rinkodarai ar komercinės informacijos gavimui), Svetainės Naudotojų asmens duomenys tvarkomi tik gavus Naudotojo sutikimą ir tik minėtame sutikime nurodyta apimtimi.

1.10. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau gali būti būtinas, kad Svetainė galėtų atlikti tam tikrus veiksmus, įskaitant atsakymų į pasiūlymų užklausas suteikimą. Kitų asmens duomenų (t. y., duomenų, kurie nėra būtini paslaugai suteikti elektroninėmis priemonėmis) pateikimas nėra privalomas ir priklauso Naudotojo, kuris yra tų duomenų subjektas, nuožiūrai, o jų tvarkymas priklauso nuo to, ar bus gautas Naudotojo sutikimas. Naudotojas gali nustatyti naršyklę, kad ji blokuotų visus slapukus iš konkretaus domeno arba iš visų domenų, taip pat atlikti nustatymus pačiame įrenginyje – įrenginys gali suteikti galimybę naudotis nustatymais, leidžiančiais Naudotojui valdyti renkamą informaciją.

 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

2.1. Informacijai rinkti ir saugoti mes naudojame įvairias technologijas, įskaitant slapukus, vietinę atmintį, pvz., naršyklės atmintį ar taikomųjų programų, duomenų bazių ir serverio žurnalų podėlius.

2.2. Įėjus į mūsų svetainę, automatiškai pradedamas informacijos perdavimas į mūsų svetainės serverį per naršyklę, įdiegtą Svetainės naudotojo įrenginyje, ir jos laikinas saugojimas vadinamajame žurnalo faile. Šis procesas nuo mūsų visiškai nepriklauso.  Žemiau yra išvardinta informacija, kuri renkama nedalyvaujant Svetainės Naudotojui ir saugoma, kol bus automatiškai ištrinta:

 • įrenginio, siunčiančio užklausą tinkle, IP adresas
 • įėjimo data ir laikas,
 • pavadinimas ir URL adresas,
 • svetainė/programa, iš kurios buvo užmegztas kontaktas (referrer-URL),
 • naudojama naršyklė ir, pagal situaciją, tinkle veikiančio įrenginio operacinė sistema bei Svetainės Naudotojo interneto tiekėjo pavadinimas.

2.3. Kreipiantis į mus (per kontaktinę formą arba el. paštu), pradedami tvarkyti Naudotojo duomenys, kurie yra būtini kreipimuisi/užklausai priimti ir jiems įgyvendinti pagal BDAR 6 str. 1 d. „b“ pkt. (ikisutartiniams veiksmams atlikti). Naudotojo duomenys gali būti įsimenami mūsų CRM (Customer-Relationship-Management System) sistemoje arba lygiavertėje užklausas priimančioje sistemoje.
CRM sistemą administruoja tiekėjas, įgyvendindamas mūsų teisėtą interesą (efektyvus ir greitas detalių naudotojo duomenų apdorojimas). Atitinkamai sudarėme sutartį su tiekėju pagal BDAR 28 str., kurioje tiekėjas, kaip tvarkymą atliekantis subjektas, įsipareigoja tvarkyti naudotojų duomenis tik pagal mūsų nurodymus bei laikytis ES priimtų duomenų apsaugos standartų.

2.4. Gavę kreipimąsi per kandidatavimo užimti darbo vietą formą, vadovaudamiesi BDAR 13 str., duomenų tvarkymą atliekame kaip įdarbinimo proceso dalį.
Priimdamas duomenų apsaugos deklaraciją kaip mūsų internetinio įdarbinimo proceso dalį, svetainės vartotojas sutinka, kad ROZBUD Łapińscy sp.j. saugotų ir tvarkytų duomenis. kad būtų galima atlikti įdarbinimo procesą.
2.5. Internetu ieškodami kandidatų užimti darbo vietas, renkame ir tvarkome šiuos su įdarbinimu susijusius asmens duomenis:

 • pavardė
 • vardas
 • adresas
 • telefono numeris
 • paštas
 • įdarbinimo dokumentai (prašymas dėl priėmimo į darbą, gyvenimo aprašymas).

Prieiga prie asmens duomenų, susijusių su įdarbinimu, suteikiama tik ROZBUD Łapińscy sp.j. darbuotojams ir partneriams, dalyvaujantiems tame įdarbinimo procese.

2.6. Jeigu Svetainės Naudotojas siekia pareigų, kurios jau užimtos, arba jo kompetencija yra labiau tinkama darbui kitose pareigose, arba Naudotojas pateikė savo prašymą nenurodydamas pareigų, prašymą mes persiunčiame kitiems įmonės padaliniams panaudoti tolesniems įdarbinimo procesams, jei Naudotojas išreiškė sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

2.7. Įdarbinimo duomenys nėra naudojami ar perduodami jokiu nurodytas ribas peržengiančiu būdu.

2.8. Svetainės Naudotojų asmens duomenis saugome tik tiek laiko, kiek reikia atsakyti į klausimus ar išspręsti problemas, užtikrinti patobulintas ir naujas paslaugas bei laikytis galiojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Naudotojų asmens duomenys yra pašalinami iš visų sistemų.

 1. DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS

3.1. Mes dalijamės susijusiais su Svetainės Naudotojais ir jų pateiktais duomenimis, kai naudojamės analitinėmis ir statistinėmis priemonėmis. Šie duomenys – tai unikalūs identifikatoriai, naršyklės tipas ir nustatymai, įrenginio tipas ir nustatymai, operacinė sistema, mobiliojo ryšio tinklo duomenys, įskaitant operatoriaus pavadinimą ir programos versijos numerį, taip pat programų, naršyklių ir įrenginių sąveika su „Google“ paslaugomis, įskaitant IP adresą, ataskaitos apie gedimus, duomenys apie sistemos veiklą bei datą, laiką ir užklausą siunčiančio puslapio URL adresą. Pavyzdžiui, mes analizuojame duomenis apie Svetainės Naudotojų apsilankymus, siekdami optimizuoti Svetainės išvaizdą, naudojame duomenis apie reklamas, su kuriomis Svetainės Naudotojas sąveikauja, kad patikrintume reklamos kampanijų efektyvumą.

3.2. Siekdami formuoti savo interneto puslapius pagal mūsų poreikius ir nuolat juos optimizuoti, vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 d. „f“ pkt. (teisėtas interesas), naudojamės „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV (toliau – „Google“), taip pat plėtiniu „Google Optimize“. Dėl to yra kuriami pseudoanoniminiai Naudotojų profiliai bei naudojami slapukai. Slapukai teikia tokią informaciją apie naudojimąsi interneto puslapiu:

 • naršyklės tipas/versija,
 • naudojama operacinė sistema,
 • URL adresas (anksčiau aplankytas puslapis),
 • kompiuterio IP adresas,
 • užklausos išsiuntimo į serverį laikas yra perkeliamas į „Google“ serverį, esantį JAV, ir ten saugomas. „Google“ veikia pagal Privacy-Shield sutartį, taip garantuodami, jog laikomasi Europos teisės normų, reglamentuojančių duomenų apsaugą.

3.3. Naudotojas turi galimybę užblokuoti slapukų išsaugojimą, naudodamasis atitinkamais naršyklės programinės įrangos nustatymais. Tačiau tokiu atveju gali būti išnaudotos ne visos konkrečios svetainės funkcijos. Naudotojas taip pat gali užblokuoti slapukų rengiamų ir su „Google“ svetainės naudojimu susijusių duomenų (įskaitant IP adresą) rinkimą, taip pat užblokuoti šių duomenų apdorojimą „Google“, parsisiųsdamas ir įdiegdamas naršyklės papildinį iš: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt

Kaip alternatyvą naršyklės papildiniui arba kai naudojamasi naršyklėmis mobiliuosiuose įrenginiuose, su šios nuorodos pagalba galima įdiegti atsisakymo (opt-out) slapuką, kuris blokuos būsimą „Google Analytics“ atliekamą duomenų įrašinėjimą, kai naudojamasi šia svetaine.

3.4. Remdamiesi BDAR 6 str. 1 d. „f” pkt. (teisėtas interesas), naudojame „Google Ads“ reklamavimo internete programą, kuri turi užtikrinti, kad įrenginiuose būtų rodoma tik tokia reklama, kuri atitinka faktines ar numanomas Naudotoją dominančias sritis.

Ši svetainė naudoja „Google Ads“ reklamavimo programą ir, su tuo susijusį „conversion tracking” (konversijų stebėjimą), pagrįstą slapukais. Šie slapukai tampa aktyvūs, kai Naudotojas paspaudžia „Google“ rodomą reklamą. Tiekėjai, kurie yra trečioji šalis, įskaitant „Google“, rodo reklamą interneto svetainėse ir naudoja slapukų išsaugojimą, kad galėtų rodyti reklaminius skelbimus, atsižvelgiant į ankstesnius Naudotojo apsilankymus svetainėje. Šie „AdWords“ slapukai nustoja galioti praėjus 30 dienų, o „gclid“ indikatorius – po 90 dienų, ir nėra naudojami Naudotojo asmens identifikavimui. „Google“ perduoda šią informaciją tiekėjams – trečiosioms šalims, jei to reikalauja teisės normos arba jei tretieji asmenys tuos duomenis tvarko „Google“ pavedimu. Tačiau „Google“ jokiu atveju nesies Naudotojo IP adreso su kitais „Google“ duomenimis.
3.5. Sutikimas rinkti ir saugoti duomenis gali būti atšauktas bet kuriuo metu, tačiau atšaukimas negalioja prieš tai jau atliktiems veiksmams. Svetainės Naudotojas gali išjungti slapukų naudojimą įeidamas į „Google“ reklamos išjungimo puslapį, taip pat išjungti konversijų stebėjimo slapukus, pasirinkdamas tokį nustatymą, kad slapukai būtų blokuojami iš domenų „googleadservices.com“ ir „doubleclick.net“ bei taip, kad mūsų interneto svetainė taip pat negalėtų įdiegti slapukų.

3.6. Mūsų svetainė naudoja reklamavimo programą „Google Ads“ bei „Google Analytics“ ir iš jos išplaukiantį konversijų stebėjimą, taip pat duomenų rinkimą kaip reklamos funkcijų dalį (pakartotinė rinkodara naudojant „Google Analytics“, reklamos ataskaitų teikimo funkcijos, tokios kaip demografinių duomenų ir pomėgių ataskaitos, „DoubleClick Campaign Manager“ ataskaitos, „DoubleClick Bid Manager“ ir reklamos parodymų „Google“ reklamos tinkle ataskaitos). Su tuo susijęs duomenų tvarkymas atliekamas remiantis BDAR 6 sr. 1 d. „f“ pkt. (teisėtas interesas).

Siekdami padėti „AdWords“ klientams ir leidėjams rodant ir valdant reklaminius skelbimus „Google“ savo reklamos tinklo puslapiuose, taip pat tam tikroms „Google“ teikiamoms paslaugoms, naudoja „DoubleClick-Cookie“. Įeidamas į kokią nors svetainę ir atidarydamas arba paspausdamas „Google“ tinkle paskelbtą reklamą, Naudotojas leidžia naršyklėje įdiegti „DoubleClick-Cookie“. Naršyklei priskirtas „DoubleClick-Cookie“ kvalifikatorius yra tas pats, kuris naudojamas įeinant į puslapius, naudojančiuose reklamavimo programas.

Tiekėjai, kurie yra trečiosios šalys, įskaitant „Google“, reklamą interneto svetainėse rodo naudodamiesi tam tikslui saugomais slapukais, atsižvelgiant į ankstesnius Naudotojo apsilankymus svetainėje.

3.7. Naudotojai, nenorintys gauti su jų pomėgiais susijusios reklamos, gali išjungti „Google Remarketing-Trackings“ pakartotinės rinkodaros stebėjimo slapukus, atitinkamai valdydami Naudotojo nustatymus naršyklėje.

3.8. Mūsų svetainė naudoja „Google Tag Manager“ žymų tvarkymo įrankį, kuris leidžia valdyti svetainę per sąsają. „Google Tag Manager“ žymų tvarkyklė įdiegia žymas, bet neturi prieigos prie duomenų, nenaudoja slapukų ir neįrašinėja asmens duomenų. „Google Tag Manager“ žymų tvarkyklė išlaisvina kitas žymas, kurios gali įrašinėti šiuos duomenis. Jei domeno ar slapukų srityje yra atliekamas deaktyvinimas, jis apima visas stebėjimo žymas, jei jos buvo įdiegtos kaip „Google Tag Manager“ žymų tvarkyklės dalis. Daugiau informacijos apie „Google Tag Manager“ galima rasti adresu: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html Prie savo svetainės mes esame prijungę „YouTube“ funkcijas, skirtas rodyti ir atkurti vaizdo įrašus. Šias funkcijas teikia „YouTube“, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, JAV.

Šios funkcijos atveju yra naudojamas išplėstas duomenų apsaugos modulis, kuris, remdamasis tiekėjo pateikta informacija, įjungia Svetainės Naudotojo duomenų įrašymą tik vaizdo įrašo atkūrimo metu. Vaizdo įrašų rodymo metu „Youtube“ aktyvina slapukus, renkančius informaciją apie Naudotojo elgesį. Iš „YouTube“ gaunamos žinios leidžia, be viso kito, formuoti įrašų atkūrimų statistiką, naudojimąsi padaryti patogesnį Naudotojui bei užkirsti kelią piktnaudžiavimams. Nepriklausomai nuo pridėto vaizdo įrašo parodymo, kiekvienas puslapio atidarymas užmezga ryšį su „Google“ tinklu „DoubleClick“, kas gali inicijuoti tolesnius duomenų apdorojimo procesus – pastariesiems mes neturime jokios įtakos.

Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą „YouTube“ tinkle Svetainės Naudotojas gali rasti „YouTube“ deklaracijoje apie duomenų apsaugą adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3.10. Žemėlapiams rodyti ir privažiavimo keliams kurti mūsų svetainė naudoja „Google Maps“ žemėlapius. „Google Maps“ žemėlapius tvarko „Google“. Naudodamasis mūsų puslapiais, Svetainės Naudotojas sutinka, kad būtų renkami, tvarkomi ir naudojami automatiškai registruojami duomenys bei duomenys, kuriuos Vartotojas pateikia per „Google“, kurį nors iš jų atstovų ar tiekėjų-trečiųjų šalių. Duomenys yra tvarkomi remiantis sutikimu, kaip tai apibrėžta BDAR 6 str. 1 d. „a“pkt. „Google Maps“ naudojimo sąlygos skelbiamos čia:
https://policies.google.com/terms?hl=pl

3.11. Savo svetainėje mes naudojame „Hotjar“ įrankį (kurį valdo „Hotjar Ltd“, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe), stebintį ir fiksuojantį Naudotojo elgesį svetainėje. Šis įrankis registruoja duomenis apie Naudotojo elgesį, tokius kaip navigacija, puslapio slinkimas, žymeklio judėjimas. Taip pat yra renkama informacija apie vietą, naudojamą įrenginį, operacinę sistemą, naršyklę ar slapukus. „Hotjar“ nerenka ir nesaugo naudotojų asmeninės informacijos.

Daugiau informacijos apie „Hotjar“ privatumo politiką galima rasti čia: https://www.hotjar.com/privacy.
Išjungti veiklos stebėjimą ir registravimą galima naudojant nuorodą: https://www.hotjar.com/opt-out.

3.12. Įgyvendindami mūsų pasiūlymą, pagrįstą teisėtu interesu, susijusiu su mūsų internetinio pasiūlymo valdymu, užklausų internete tvarkymu ir klientų aptarnavimu pagal BDAR 6 str. 1 d. „f” pkt., mes perduodame Svetainės Naudotojų asmens duomenis ROZBUD Łapińscy sp.j. subrangovams ir partneriams. Subrangovai ir partneriai juos tvarko tenkindami ROZBUD Łapińscy sp.j. poreikius, vadovaudamiesi instrukcijomis ir Privatumo politika bei naudodami visas tinkamas informacijos konfidencialumo ir saugumo užtikrinimo priemones.

3.13. Svetainės Naudotojų asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, esantiems trečiosiose šalyse, t. y., nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei (EEE), arba tarptautinėms organizacijoms.

 1. SAUGUMAS

4.1. Administratorius deda visas pastangas, kad užtikrintų visas fizinės, techninės ir organizacinės asmens duomenų apsaugos nuo atsitiktinio ar tyčinio sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo, panaudojimo ar prieigos suteikimo priemones, kaip reikalauja galiojančios teisės normos. Siekdami užtikrinti renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą, mes naudojame:

 • Šifravimas, užtikrinantis duomenų privatumą jų siuntimo metu,
 • Informacijos rinkimo, saugojimo ir apdorojimo procedūrų kontrolė, įskaitant fizines saugumo priemones, užkardančias neteisėtą prieigą prie mūsų sistemų,
 • Prieigos prie asmens duomenų apribojimas. Ją turi tik ROZBUD Łapińscy sp.j. darbuotojai, subrangovai ir partneriai, kai tam yra pagrindas pagal BDAR 6 str. 1 d. „b” pkt. ir yra būtina sutarties požiūriu arba pagrįsta teisėtu ekonomiško ir efektyvaus ūkinės veiklos vykdymo interesu. Kiekvienas tokią prieigą turintis asmuo privalo laikytis griežto konfidencialumo, o nesilaikydamas šių prievolių gali patirti pasekmes kartu su bendradarbiavimo nutraukimu.
 1. NAUDOTOJO TEISĖS

5.1. Ryšium su asmens duomenų tvarkymu Svetainės Naudotojas turi teisę:

 • prašyti Administratoriaus susipažinti su Svetainės Naudotojo asmens duomenimis,
 • prašyti Administratoriaus atnaujinti ir patikslinti Svetainės Naudotojo asmens duomenis,
 • prašyti Administratoriaus pašalinti Svetainės Naudotojo asmens duomenis,
 • prašyti Administratoriaus apriboti Svetainės Naudotojo asmens duomenų tvarkymą,
 • pareikšti nesutikimą, kad būtų tvarkomi Svetainės Naudotojo asmens duomenys,
 • perkelti Svetainės Naudotojo asmens duomenis,
 • pateikti skundą priežiūros institucijai.

5.2. 5.1 punkte nurodytas teises Svetainės Naudotojas gali įgyvendinti kreipdamasis:

 • paštu adresu: rozbud@rozbud.eu,
 • raštu per tradicinį paštą adresu: ul. Rajgrodzka 128, 16-300 Augustów (Lenkija).
Esame patikimas partneris su stabilia padėtimi rinkoje,
ko dėka galime pasiūlyti patrauklias nuolatinio bendradarbiavimo sąlygas.
Cookie settings
Tinkinti nustatymus
„Būtini“ slapukai yra reikalingi tinkamam svetainės veikimui. Sutikimas dėl likusių kategorijų padės mums pagerinti svetainės veikimą. Trečiosios įmonės, pvz.: Google, taip pat išsaugo slapukus. Daugiau informacijos: duomenų naudojimas oraz privatumas. Cookies set by Google for logged in users.
Būtini slapukai yra reikalingi tinkamam svetainės veikimui.
Mes naudojame Google Analytics slapukus. Šie slapukai bus saugomi jūsų naršyklėje tik gavus jūsų išankstinį sutikimą.
Reklaminiai slapukai, be kita ko, naudojami reklaminės veiklos veiksmingumui analizuoti ir pokalbiams stebėti.
Leidžia "Google" siųsti su reklama susijusius naudotojo duomenis

Slapukų nėra.

Leidžia rodyti suasmenintas reklamas

Slapukų nėra.

Išsaugoti nustatymus Priimti visus
Cookie settings